Turvallisuuskoulutukset

Lillukkametsän turvallisuuskoulutukset ja -tilaisuudet

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa -koulutus on kahdeksan tunnin tiivis tietopaketti matkailualalla toimiville, majoitus- ja ravitsemisalan, ohjelmapalvelualan ja rinnekeskusten työntekijöille räätälöity turvallisuuskoulutus. Kurssi sisältää perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen. Tavoitteena on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteen laadun parantaminen. Turvallisuuspassikoulutus kestää kahdeksan oppituntia, joka voidaan jakaa kahdelle päivälle. Koulutusaiheita ovat mm. turvallisuuden merkitys matkailussa, matkailun turvallisuuden erityispiirteet, alan lainsäädäntö ja säännöt, omatoiminen riskienhallinta, eri toimialojen riskit ja toiminta hätätilanteessa. Kurssin lopuksi suoritetaan 40 väitettä sisältävä monivalintakoe, jonka läpäisseet saavat viisi vuotta voimassaolevan turvallisuuspassin. Yhteistyötahona Santasport Adventure.

Paalijärvi
Paalijärven Patikka

Hinta 124,- € sis. 24 % alv / hlö, maksu sisältää opetuksen lisäksi turvallisuuspassikortin ja oppikirjan Turisti turvassa – lyhyt oppimäärä. Koulutuksiin lisätään mahdolliset tilavuokrat ja materiaali- tai muut kulut sopimuksen mukaan.


Kotona turvallisesti – ikäihmisille ja heidän omaisilleen noin tunnin alustus kodin turvallisuudesta erityisesti ikääntyville sekä keskustelua aiheesta. Jaettavaa materiaalia esim. Turvallisia vuosia, Kodin paloturvallisuus paremmaksi, Kodin turvallisuuden tarkistuslista, Turvallisesti kotona jne.

Turvavälineiden, -laitteiden tai esimerkiksi esteettömyyskartoituksen esittelymahdollisuus yrityksillä, pyydän edustajan paikalle toivomusten mukaan, jos niin halutaan tai edustaja voi kysyä yhteistyömahdollisuutta.

Hinta 150,- € sis. 24 % alv / tilaisuus,  ei muita kuluja Etelä-Pohjanmaan tai Uudenmaan alueella, muualla sopimuksen mukaan lisäksi matkakulut.


Turvallisuus kuntoon kylillä: Kuuden tunnin koulutuspäivä tai vaihtoehtoisesti kahden illan tilaisuus. Koulutuspaikkana esimerkiksi kuntien ja pitäjien paloasemien koulutustilat tai kylien kokoontumistilat. Ohjelmaan sisältyy perustietopaketti eri tahojen toiminnasta arjen häiriötilanteissa alustuksina tai yhteenvetona (poliisi, pelastuslaitos, kunta, Vapepa, seurakunnat jne) sekä ohjattua työskentelyä todellisten arjen häiriötilanne -tapausten pohjalta.

Myrskyn jälkeen.

Aiheet vaihtelevat paikkakuntien / osallistujien tarpeista riippuen, esim.: tulvat, sähkökatkot, tulipalot, liikenneonnettomuudet (vaarallisten aineiden kuljetus), vesikriisi, myrsky (kuljetusten estyminen), kaukolämmön jakelun katkeaminen, eläinsuojan sortuminen / tulipalo – Kuinka toimitaan arjen häiriötilanteissa, ja kuinka näihin voisi varautua kylillä entistä paremmin?

Hinta: Koulutuksen suunnittelusta ja organisoinnista 372,- € sis. 24 % alv, toteutuneen tilaisuuden järjestäminen ja juonto + materiaalit 496,- € sis. 24 % alv, matkakulut koulutuspaikkakunnan mukaan 0,58 € / km sis. 24 % alv.


Tapahtumien turvallisuus -työpaja: Kolme tuntia kestävässä tapahtumanjärjestäjän turvallisuus -työpajassa mietitään yhdessä mahdollisia tapahtuman vaaroja ja niiden aiheuttamia riskejä. Verrataan erilaisia malleja tapahtumien turvallisuussuunnitelmista, harjoitellaan riskiluokitusta ja tehdään malli turvallisuussuunnitelmasta esimerkkitapahtuman avulla tai vaihtoehtoisesti aidosta tulevasta tapahtumasta, retkestä, kyläjuhlasta, puuhapäivästä tai muusta asiakkaille järjestettävästä maksullisesta tai maksuttomasta tilaisuudesta.

Sadonkorjuumarkkinat alkamassa.

Lisäksi käydään läpi eri tyyppisiä turvallisuusasiakirjoja: pelastussuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, turvallisuusasiakirja, omavalvontasuunnitelmat. Työpajan aikana käydään läpi myös tapahtumien viranomaisyhteistyötä eli järjestämisen lupa- ja ilmoitusmenettelyjä.

Hinta: 372,- € sis. 24 % alv sekä mahdollinen tilavuokra ja materiaalikulut sekä matkakulut 0,57 € / km sis. 24 % alv.


Kylä- / asumisturvallisuuden konsultointi: Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien tuottamisessa sparraaminen, turvallisuuskävelyt, luentoesitykset, työpajat, materiaalin kirjoittaminen ja muut turvallisuuteen liittyvät selvitystyöt.

Hinta: 38,- € / tunti sis. 24 % alv, minimi 2 tuntia / kohde tai tilaisuus sekä mahdolliset tilavuokrat ja materiaalikulut sekä matkakulut paikkakunnan mukaan 0,57 € / km sis. 24 % alv.


Kysy myös muita turvallisuusaiheita, koulutuksia, opastuksia ja ohjauksia – jos en itse hallitse asiaa, etsin asiantuntijan / työnosaajan ja suunnittelen & organisoin  tilaisuuden.

Koulutusten ja työpajojen perushinta on 124,- € / tunti sis. alv 24 %, jos toteutuspaikka on tilaajan järjestämä. Mahdollinen tilavuokra ja muut kulut, esimerkiksi matka- ja materiaalikulut lisätään hintaan.

Lisätietoja: info@lillukkametsa.fi Lillukkametsä tmi puh 0408268698 / Aana