Lillukkametsä

Luonto- ja ympäristökoulutukset

Luonto- ja ympäristökoulutukset

Kasvinsuojelututkinto 60,- € + alv 24 % / suoritettu tutkinto Lillukkametsän omana palveluna. Kun koulutukset järjestetaan yhdessä Jamin Palvelut Oy:n kanssa, hinta määräytyy erikseen. Koulutus kestää vähintään neljä tuntia ja siinä käydään läpi Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen koulutusohjelmasta (6/2012) mukaan kasvinsuojeluun liittyvä lainsäädäntö, riskien tunnistaminen ja hallinta, kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely, integroitu kasvinsuojelu, ruiskujen turvallinen käyttö, kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito, laittomiin ja väärennettyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit sekä biosidit maataloudessa.

Tutkinnossa on 20 oikein-väärin väittämää, joista 16 on vastattava oikein. Tutkinto suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi, opetuskieli suomi. Lisätietoja Kasvinsuojelututkinnosta: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Jokamiehen oikeudet: Kahden tunnin vuorovaikutteinen koulutus jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista kohderyhmä huomioiden. Toteutettavissa vuoden ympäri.

lakka

Luonnonmarjat, -sienet ja -yrtit, muut keruutuotteet: Kahden tunnin teoriakoulutukset / neuvonta keruutuotteista, luonnonyrteistä, luonnonmarjoista tai luonnonsienistä – keruu ja käsittely, säilöntä ja käyttömahdollisuudet kotitaloudessa.

Toteutettavissa vuoden ympäri.

Luonnonyrtti- tai sienikävely: Noin kahden tunnin retkellä lähiluontoon tutustutaan alueella kasvaviin luonnonyrtteihin tai sieniin sekä niiden ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin.

Vuohenputkikasvusto

Sopii jatkoksi teoriakoulutuksille, toteutettavissa kasvu- / satokaudella.

Keruutuotteiden poimijakortit: Kuuden tunnin koulutuksessa käydään läpi luonnontuotteiden (erikseen luonnonyrtit tai marjat tai sienet), tunnistaminen, näköislajit, myrkylliset lajit, keruukelpoiset lajit, keruun rajoitukset ja edellytykset, keruutuotteiden oikea käsittely ja varastointi. Näytekeruun jälkeen on mahdollista saada poimijakorttiin 1-4 kasvin / marjan / sienen keruuleima, joka todistaa hyväksytyn ja tarkistetun taidon poimia kyseessä olevaa luonnontuotetta myytäväksi.

Toteutettavissa poimintaan kelpaavassa ympäristössä silloin kuin on kyseisen keruutuotteen oikea poiminta-aika, pääsääntöisesti luonnonyrtit kevätkesällä / kasvukauden aikana ja sienet & marjat syyssesongin aikana.

Villalankojen värjäys kasveilla: käytännön opastus perinteiseen villalankojen värjäykseen, välineet ja apukemikaalit ohjaajalta, tarvittaessa myös värjäyskasvit. Minimissään neljän tunnin koulutus / työpaja. Värjäys tehdään mieluiten avotulella, maastopalovaroituksen aikana on mahdollista käyttää myös sähkölevyjä.

Värjättävää lankaa voi tuoda itse tai sitä voi erikseen ostaa ohjaajalta. Toteutuspaikalla on oltava käytettävissä suhteellisen runsaasti vettä lankojen kasteluun & pesuun, värien keittämiseen ja lankojen huuhteluun. Parhaiten kasveista irtoaa väriä alkukesällä, mutta värjäystä voi tehdä eri kasveilla ja kasvinosilla keväästä pitkälle syksyyn.

Perinteisen riukuaidan rakentaminen: Koulutuksen tilaajan materiaaleista opastus riukuaidan rakentamiseen perinteisin menetelmin.

Minimissään kolmen tunnin käytännön työn opastus kevätkesällä, jolloin perinteisesti on rakennettu ja korjattu karjatarhojen aidat.

Perinteisen ladotun kiviaidan rakentaminen: Koulutuksen tilaajan materiaaleilla opastus perinteisen ladotun kiviaidan rakentamiseen. Minimissään kolmen tunnin käytännön työopastus kesäkaudella.

Jos tarkoitus on tehdä pysyvä kiviaita, on huomioitava myös aidan perustusten vaatimat materiaalit ja kaivutyö.

Kasvituholaiset ja niiden tunnistaminen, maatalouseläintiede:

Sarvikuonokas

Teoriakoulutus mahdollista läpi vuoden, käytännön pellonpiennartarkastelut kasvukaudella.

Green Care – luonnon hyvinvointivaikutuksia vahvistavien menetelmien ohjaus ja koulutus: Erityisesti aistiharjoitukset ja luonnonympäristöjen käyttö ovat Lillukkametsän ydinosaamista.

Yhdessä alueen muiden Green Care -asiantuntijoiden kanssa myös puutarha-, maatila- ja eläinavusteiset menetelmät sisältyvät koulutukseen.

Kysy myös muita luonto- tai ympäristöaiheita, koulutuksia, opastuksia ja ohjauksia – jos en itse hallitse asiaa, etsin asiantuntijan / työnosaajan ja suunnittelen & organisoin  koulutuksen.

Koulutusten ja työpajojen perushinta on 100,- € / tunti + alv 24 %, jos toteutuspaikka on tilaajan järjestämä. Hintaan lisätään mahdolliset tilavuokrat ja muut Lillukkametsän kulut, esimerkiksi materiaali- tai matkakustannukset.

Lisätietoja: info@lillukkametsa.fi Lillukkametsä tmi puh 0408268698 / Aana